ข้อมูลเรือพาย เรือแคนู เรือกอนโดลา เรือบด เรือกรรเชียง เรือยาง เรือแจว


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 18.3.1 เรือพาย เรือแคนู เรือกอนโดลา เรือบด เรือกรรเชียง เรือยาง เรือแจว 29/09/2562