ข้อมูลยานพาหนะที่ใช้ในน้ำและยานพาหนะสะเทินน้ำสะเทินบก


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 18.3 ยานพาหนะที่ใช้ในน้ำและยานพาหนะสะเทินน้ำสะเทินบก 29/09/2562