ข้อมูลอุปกรณ์สำหรับม้า (ยกเว้น 18.2.1)


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 18.2.7 อุปกรณ์สำหรับม้า (ยกเว้น 18.2.1) 29/09/2562