ข้อมูลเกือกม้า


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 18.2.1 เกือกม้า 29/09/2562