ข้อมูลเลื่อนน้ำแข็ง พาหนะอื่น ๆ สำหรับหิมะ พาหนะสำหรับหิมะที่ขับเคลื่อนเองได้


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 18.1.17 เลื่อนน้ำแข็ง พาหนะอื่น ๆ สำหรับหิมะ พาหนะสำหรับหิมะที่ขับเคลื่อนเองได้ 29/09/2562