ข้อมูลรถบดถนน รถแทรกเตอร์ พาหนะหรือเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างถนนหรือในสถานที่


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 18.1.15 รถบดถนน รถแทรกเตอร์ พาหนะหรือเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างถนนหรือในสถานที่ 29/09/2562