ข้อมูลพาหนะทางบกอื่น ๆ(รถถังทหาร),รถลาก


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 18.1.14 พาหนะทางบกอื่น ๆ(รถถังทหาร),รถลาก 29/09/2562