ข้อมูลยานพาหนะที่ใช้แรงมนุษย์หรือสัตว์ในการขับเคลื่อน (ยกเว้น 18.1.5


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 18.1.1 ยานพาหนะที่ใช้แรงมนุษย์หรือสัตว์ในการขับเคลื่อน (ยกเว้น 18.1.5 29/09/2562