ข้อมูลเครื่องคำนวณอื่นๆ


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 17.6.4 เครื่องคำนวณอื่นๆ 29/09/2562