ข้อมูลเครื่องคิดเลข


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 17.6.3 เครื่องคิดเลข 29/09/2562