ข้อมูลเกจ์วัด เครื่องวัดเส้นผ่าศูนย์กลาง


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 17.5.5 เกจ์วัด เครื่องวัดเส้นผ่าศูนย์กลาง 29/09/2562