ข้อมูลเข็มทิศ เข็มทิศเดินเรือ


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 17.5.21 เข็มทิศ เข็มทิศเดินเรือ 29/09/2562