ข้อมูลเครื่องชั่ง


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 17.3 เครื่องชั่ง 29/09/2562