ข้อมูลเครื่องประดับอื่น ๆ(ทองคำแท่ง),เงินจีนโบราณ


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 17.2.25 เครื่องประดับอื่น ๆ(ทองคำแท่ง),เงินจีนโบราณ 29/09/2562