ข้อมูลเครื่องประดับและอัญมณี (JEWELRYทองรูปพรรณ,เพชรพลอย,ของมีค่า,เพชรนิลจินดาอัญมณี)


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 17.2 เครื่องประดับและอัญมณี (JEWELRYทองรูปพรรณ,เพชรพลอย,ของมีค่า,เพชรนิลจินดาอัญมณี) 29/09/2562