ข้อมูลนาฬิกา (แขวน ตั้ง ปลุก)


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 17.1.9 นาฬิกา (แขวน ตั้ง ปลุก) 29/09/2562