ข้อมูลนาฬิกาแดด


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 17.1.17 นาฬิกาแดด 29/09/2562