ข้อมูลเครื่องบอกเวลาและเครื่องใช้ในการวัดเวลาอื่น ๆ


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 17.1 เครื่องบอกเวลาและเครื่องใช้ในการวัดเวลาอื่น ๆ 29/09/2562