ข้อมูลเครื่องบอกเวลา เครื่องประดับและอัญมณี เครื่องชั่งตวงวัด เครื่องคำนวณ


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 17 เครื่องบอกเวลา เครื่องประดับและอัญมณี เครื่องชั่งตวงวัด เครื่องคำนวณ 29/09/2562