ข้อมูลแว่นขยายพร้อมด้ามจับ


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 16.3.17 แว่นขยายพร้อมด้ามจับ 29/09/2562