ข้อมูลกล้องส่องทางไกล กล้องโทรทรรศน์ (กล้องดูดาว) กล้องสองตา กล้องจุลทรรศน์


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 16.3.15 กล้องส่องทางไกล กล้องโทรทรรศน์ (กล้องดูดาว) กล้องสองตา กล้องจุลทรรศน์ 29/09/2562