ข้อมูลกล้องถ่ายรูป


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 16.3.12 กล้องถ่ายรูป 29/09/2562