ข้อมูลเครื่องมือ เครื่องใช้ หรืออุปกรณ์ถ่ายภาพหรือถ่ายหนัง


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 16.3.11 เครื่องมือ เครื่องใช้ หรืออุปกรณ์ถ่ายภาพหรือถ่ายหนัง 29/09/2562