ข้อมูลเครื่องมือถ่ายภาพหรือถ่ายหนัง เครื่องมือฉายภาพ


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 16.3.1 เครื่องมือถ่ายภาพหรือถ่ายหนัง เครื่องมือฉายภาพ 29/09/2562