ข้อมูลการถ่ายภาพ การถ่ายหนัง การมองเห็น


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 16.3 การถ่ายภาพ การถ่ายหนัง การมองเห็น 29/09/2562