ข้อมูลคอมพิวเตอร์ เครื่องประมวลคำ


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 16.1.6 คอมพิวเตอร์ เครื่องประมวลคำ 29/09/2562