ข้อมูลเครื่องมือสำหรับการสื่อสารและโทรคมนาคมหรือการบันทึกหรือกระจายเสียงอื่น ๆ


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 16.1.25 เครื่องมือสำหรับการสื่อสารและโทรคมนาคมหรือการบันทึกหรือกระจายเสียงอื่น ๆ 29/09/2562