ข้อมูลจานรับสัญญานดาวเทียม


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 16.1.2 จานรับสัญญานดาวเทียม 29/09/2562