ข้อมูลเทป ตลับเทป


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 16.1.17 เทป ตลับเทป 29/09/2562