ข้อมูลเครื่องเล่นแผ่นเสียง


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 16.1.15 เครื่องเล่นแผ่นเสียง 29/09/2562