ข้อมูลการสื่อสารและโทรคมนาคม การบันทึกหรือกระจายเสียง คอมพิวเตอร์


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 16.1 การสื่อสารและโทรคมนาคม การบันทึกหรือกระจายเสียง คอมพิวเตอร์ 29/09/2562