ข้อมูลการสื่อสารและโทรคมนาคม การบันทึกหรือกระจายเสียง คอมพิวเตอร์ การถ่ายภาพ


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 16 การสื่อสารและโทรคมนาคม การบันทึกหรือกระจายเสียง คอมพิวเตอร์ การถ่ายภาพ 29/09/2562