ข้อมูลอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับพาหนะ (ยกเว้น A 15.9.2 และ A 15.9.3)


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 15.9.9 อุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับพาหนะ (ยกเว้น A 15.9.2 และ A 15.9.3) 29/09/2562