ข้อมูลแบตเตอรี่ หม้อแปลงไฟฟ้า


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 15.9.2 แบตเตอรี่ หม้อแปลงไฟฟ้า 29/09/2562