ข้อมูลทรานซิสเตอร์ ไดโอด ตัวต้านทาน


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 15.9.16 ทรานซิสเตอร์ ไดโอด ตัวต้านทาน 29/09/2562