ข้อมูลล้ออื่น ๆ ทั้งแบบมีซี่และไม่มีซี่


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 15.7.9 ล้ออื่น ๆ ทั้งแบบมีซี่และไม่มีซี่ 29/09/2562