ข้อมูลล้อ เฟือง กงจักรหรือแบริ่งที่มีรูปมนุษย์ สัตว์ หรือพืช


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 15.7.20 ล้อ เฟือง กงจักรหรือแบริ่งที่มีรูปมนุษย์ สัตว์ หรือพืช 29/09/2562