ข้อมูลล้อหรือส่วนของล้อที่มีปีก


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 15.7.17 ล้อหรือส่วนของล้อที่มีปีก 29/09/2562