ข้อมูลตลับลูกปืนหรือแบริ่งและส่วนของเครื่องกลที่ทนต่อความเสียดทานอื่น ๆ


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 15.7.11 ตลับลูกปืนหรือแบริ่งและส่วนของเครื่องกลที่ทนต่อความเสียดทานอื่น ๆ 29/09/2562