ข้อมูลเครื่องจักรอื่นๆ ที่ใช้ในสำนักงาน,เครื่องถ่ายเอกสาร


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 15.5.25 เครื่องจักรอื่นๆ ที่ใช้ในสำนักงาน,เครื่องถ่ายเอกสาร 29/09/2562