ข้อมูลเครื่องพิมพ์ดีด


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 15.5.1 เครื่องพิมพ์ดีด 29/09/2562