ข้อมูลเครื่องจักรที่ใช้ในสำนักงาน


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 15.5 เครื่องจักรที่ใช้ในสำนักงาน 29/09/2562