ข้อมูลจักรเย็บผ้า


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 15.3.3 จักรเย็บผ้า 29/09/2562