ข้อมูลเครื่องทอ แกนไม้สำหรับม้วนวัสดุเพื่อการทอ


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 15.3.11 เครื่องทอ แกนไม้สำหรับม้วนวัสดุเพื่อการทอ 29/09/2562