ข้อมูลเครื่องจ่ายของอัตโมมัติ เครื่องขายของแบบหยอดเหรียญ (ยกเว้น 15.1.23)


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 15.1.24 เครื่องจ่ายของอัตโมมัติ เครื่องขายของแบบหยอดเหรียญ (ยกเว้น 15.1.23) 29/09/2562