ข้อมูลเครื่องจักรสำหรับการเกษตร


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 15.1.22 เครื่องจักรสำหรับการเกษตร 29/09/2562