ข้อมูลเครื่องพ่น หัวฉีด กาพ่นสี ที่ดับเพลิง


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 15.1.21 เครื่องพ่น หัวฉีด กาพ่นสี ที่ดับเพลิง 29/09/2562