ข้อมูลส่วนของเครื่องจักร เครื่องยนต์ มอเตอร์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม หรือการเกษตร (รวมถึง


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 15.1.17 ส่วนของเครื่องจักร เครื่องยนต์ มอเตอร์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม หรือการเกษตร (รวมถึง 29/09/2562