ข้อมูลใบพัด ใบจักร กังหัน


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 15.1.13 ใบพัด ใบจักร กังหัน 29/09/2562