ข้อมูลเครื่องจักรสำหรับอุตสาหกรรมและเครื่องใช้ในอุตสาหกรรม (เช่น สำหรับอัด บด ผสม


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 15.1.1 เครื่องจักรสำหรับอุตสาหกรรมและเครื่องใช้ในอุตสาหกรรม (เช่น สำหรับอัด บด ผสม 29/09/2562